Privacy

Het Privacyreglement schrijft voor hoe Dagbesteding “bij de Dijk” met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers die zij begeleiden.

 

Privacyreglement:
Om de juiste begeleiding te bieden aan de deelnemers zijn diverse persoonlijke gegevens nodig. Tijdens de intake wordt gevraagd aan de deelnemer en contactpersoon akkoord te gaan met verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor iedere deelnemer wordt een begeleidingsplan opgesteld. Hierin wordt opgenomen: de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, BSN nummer, indicatiebesluit, intake gegevens, door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Het dossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf en zijn/haar 1e contactpersoon. 

José en Coby hebben toegang tot het dossier om een optimale begeleiding te kunnen bieden.

 

Toestemming geven:
Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemer.

 

Rechten van deelnemers:
Deelnemers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier.

 

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier:
Op de dagbesteding worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer zo bewaard dat onbevoegde hier geen toegang toe hebben. De gegevens worden afgesloten en veilig bewaard.

 

 

Voor vragen over het privacyreglement kunt u altijd contact opnemen met Coby of José